Firma KMSTAV s.r.o Vám ponúka nasledujúce služby

Stavebná činnosť

picture

Pod našu stavebnú činnosť spadá výstavba budov rozličného charakteru. Sme schopní uskutočniť výstavbu od najjednoduchších stavieb rodinných domov až po väčšie stavby obchodných centier, priemyselných hál ...Robíme taktiež rekonštrukcie bytových i nebytových priestorov. Naše rozsiahle služby poskytujú tiež výstavbu miestnych komunikácií – od chodníkov cez parkoviská, príjazdové cesty...

Hrubá stavba

picture

Realizujeme hrubé stavby rodinných domov, budov občianskej vybavenosti...Naše výstavby začínajú zemnými prácami (prípravné a hlavné zemné práce). Pokračujeme základmi, ktoré sú pre budúcu stavbu veľmi dôležité.

Funkciou základových konštrukcií je prenášať zaťaženie z hornej časti stavby do základovej pôdy, preto je podstatné základy realizovať precízne. Druh základov (plošné alebo hlbinné) záleží od základovej pôdy a typu konštrukcie.

 • Je dôležité, aby neboli zanedbané práce spojené s hydroizoláciou.
 • Práce na stavbách zbytočne neurýchľujeme – murovanie obvodových nosných stien začíname až po dosiahnutí potrebnej pevnosti základovej dosky.
 • Pri murovaní nosných i nenosných stien dbáme na správne previazanie muriva. ( murovanie z rôznych stavebných materiálov – pálené tehly, pórobetón...)
 • Po vymurovaní obvodových nosných stien treba tieto ešte spevniť železobetónovým vencom.
 • Stropy môžu byť realizované keramické, betónové prípadne ľahké drevené.
 • realizácia striech :
  • - šikmé strechy
  • - ploché strechy

Miestne komunikácie, inžinierske siete

picture

Miestne komunikácie sú neodmysliteľnou súčasťou väčšiny stavieb . Či už sa jedná o rodinné domy – kde je potrebné vybudovať príjazdové cesty, chodníky, alebo ide o stavby väčších rozmerov ako napríklad budovy obchodných centier...- tu treba realizovať parkoviská. Pre dôležitosť miestnych komunikácii sa naša firma rozhodla poskytovať aj takéto služby.

Strojové sadrové omietky

picture

Omietky majú dekoratívnu a ochrannú funkciu konštrukcie.

Omietka :

 • - je vrchná krycia vrstva, ktorou sa pokrývajú zvislé konštrukcie (steny) alebo vodorovné konštrukcie (stropy)
 • - vytvára hladký povrch, ktorý zakrýva nerovnosti muriva

Niektoré z výhod strojového omietania :

 • - rýchlosť spracovania
 • - minimálne straty
 • - stála kvalita spracovanej zmesi

Výhody sadrových strojových omietok :

 • - sadrová omietka reguluje vlhkosť a vypúšťa pary späť
 • - sadrovú omietku je možné použiť na rôzne podklady (tehly, betón...)
 • - jednoduché spracovanie
 • - rýchle schnutie
rýchle pôžičky     apartmány Chorvátsko      ubytovanie Tatry    ubytovanie Vysoké Tatry    led žiarovky     fashion photographer     pizza Poprad      frézovanie komínov